Programlamaya beraber başlayalım !

En yakın arkadaşınla kod yazmaya ne dersin?

Hemen Başla

Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Soyutlama (Abstraction)

Yazan : Furkan BAYSAN Soyutlama (Abstraction) Nedir? Soyutlama (Abstraction), kullanıcıdan implementasyon detaylarının gizlenip, sadece fonksiyonelliğin sağlandığı süreçtir. Başka bir deyişle, kullanıcı nesnenin nasıl yaptığını değil, ne yaptığını bilir. → Abstraction is a process of hiding the implementation details from the user. Only the functionality will be provided to the user. Soyutlama (Abstraction) Nasıl Sağlanır?  Soyutlama (Abstraction), abstract […]

Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Polymorphism (Çok Şekillilik)

Polymorphism (Çok Şekillilik) Nedir? Polimorfizm, bir nesnenin birden fazla form alabilme yeteneğidir, başka bir deyişle farklı bir nesne gibi davranabilmesidir. En yaygın kullanımı, üst sınıf (baseclass-superclass) nesnesinin referansının (object referer-pointer) alt sınıf (subclass) nesnesini işaret (refer-point) etmesidir. (Superclass reference is used to refer to subclass object) Polimorfik Yapılar Oluşturmanın Koşulları Nelerdir? Farklı nesneler (objects) arasındaki […]

Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Inheritance ve Overriding

    Yazan: Furkan BAYSAN Kalıtım (Inheritance) Nedir? Inheritance (kalıtım), bir sınıfın (subclass), başka bir sınıfın (superclass-baseclass) özellik (attribute) ve eylemlerine (activity) erişebilmesidir. Başka bir deyişle, üst sınıfın (superclass) özellik ve eylemlerinin alt sınıfına (subclass) geçmesidir. Kalıtım  (Inheritance)  Nerde ve Ne Zaman Kullanılmalıdır? Hiyerarşik (Hierarchic) yapıda yer alan farklı nesnelerin (objects) birbiriyle iletişim kurmasını istediğimiz […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.