Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Encapsulation

    Yazan: Furkan BAYSAN Encapsulation Nedir ? Encapsulation, bir sınıfın (class) içerisinde deklere edilen verilere diğer sınıflardan erişimin sınırlandırması ve verilerin tek bir ünite altında toplanmasıdır. (wrapping up of a data under a single unit) → Sınıfın içinde deklere edilen nesnelerin özelliklerini (attributes) diğer sınıflardan gizlenir ve bu özelliklere (verilere) yine o sınıfta tanımlanan […]

Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Method Overloading

Yazan: FURKAN BAYSAN Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading) Nedir? Bir sınıfın (class) kendi tanım aralığı içinde, aynı ismi taşıyan ancak farklı parametre türlerine veya adedine sahip birden fazla metodu barındırmasına olanak vermesidir. Metotların İmzası (Method Signature) Nedir? Metotların ismi ve parametre listesi (parameter list) olmak üzere iki farklı bileşeninin birleşiminden oluşan, metotların derleyici (compiler) tarafından […]

Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Pass by Value or Reference

                            Yazan: FURKAN BAYSAN Değişkenlerin (Variables)  metotlara (methods) parametre olarak verilmesi (pass by value or reference) Değişkenler, metotlara parametre olarak 2 farklı şekilde geçebilir: Değeriyle geçebilir (pass by value) Referansıyla geçebilir (pass by reference) Değişkenlerin metotlara değeriyle geçmesi (passing by value)  Main() metodunda tanımlanan […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.