Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Encapsulation

 

 

Yazan: Furkan BAYSAN

Encapsulation Nedir ?

Encapsulation, bir sınıfın (class) içerisinde deklere edilen verilere diğer sınıflardan erişimin sınırlandırması ve verilerin tek bir ünite altında toplanmasıdır. (wrapping up of a data under a single unit)

→ Sınıfın içinde deklere edilen nesnelerin özelliklerini (attributes) diğer sınıflardan gizlenir ve bu özelliklere (verilere) yine o sınıfta tanımlanan metotlarla (member function) erişilir.

Encapsulation Nasıl Sağlanır ?

Encapsulation, sınıfın içerisinde istenilen verilerin (attributes) private olarak tanımlanıp, o verilerin değerlerinin döndürülmesi ve onlara değer atanması için yine o sınıfın içinde belirtilen   public eylemlerin (methods) kullanılmasıyla gerçekleştirilir.


Erişim Sınırlandırılması Nasıl Derecelendirilir?

Sınıfın içinde tanımlı değişkenlere erişimin sınırlandırılması erişim belirleyiciler (access modifiers) ile sağlanır. Bunlar public, private ve protected anahtar kelimeleridir. (keywords)

public:  Sınıftaki bir özelliği (veriyi) public olarak tanımlarsak; o sınıftan, o sınıfla aynı paketteki sınıflardan ve o sınıfı inherit eden alt sınıflardan (subclasses) kısacası her yerden erişilebilir.

private: Sınıftaki bir özelliği (veriyi) private olarak tanımlarsak; sadece o sınıftan erişilebilir. Başka bir sınıftan asla erişilemez.

protected: Sınıftaki bir özelliği (veriyi) protected olarak tanımlarsak; o sınıftan, o sınıfla aynı paketteki sınıflardan ve o sınıfı inherit eden alt sınıflardan (subclasses) erişilebilir.

Not →  public ve protected arasındaki erişim farkı protected anahtar kelimesi ile erişimi sınırlandırılan nesnenin özelliğine (attribute) o verinin tanımlandığı sınıfla aynı pakette olmayan ve o sınıfı inherit etmeyen başka bir sınıf tarafından erişilememesidir.

 


Getter ve Setter Metotları (Getter and Setter Methods) Nedir, Ne işe Yararlar?

→ Sınıfın içinde private olarak tanımlanan verilere başka bir sınıftan kontrollü olarak erişilmesine ve kullanılmasına olanak sağlayan metotlara denir.

  • get metodu → private olarak tanımlanan değişkenin değerini almak, return etmek için kullanılır.
  • set metodu → private olarak tanımlanan değişkene değer atamak için kullanılır.

Verilerin Kapsüllenmesinin  Avantajları Nelerdir ? (Advantages of Encapsulation

  1. Data Hiding: Sınıfın içinde tanımlanan değişkenlerin (verilerin) içinde depoladığımız değerleri başka bir sınıf tarafından görünür olmasını engeller ve erişimi sınırlandırır. Yani bu sınıfı kullanan kullanıcının sınıfın iç implementasyonu hakkında herhangi bir fikri olmaz, sadece setter metoduna bir değer geçirdiğimizi ve bu değerin o nesnenin özelliğinin değeri haline geldiğini bilir.
  2. Increased Flexibility: Sınıfın içinde private olarak  tanımlanış olan nesnelerin özelliklerini (attributes) setter metodlarını (setter methods) programdan çıkararak sadece okunulabilir (read-only) veya getter metodlarını (getter methods) çıkararak sadece değer atanılabilir (write-only) hale getirebiliriz.
  3. Reusability: Encapsulation (veri kapsülleme), tekrar kullanılabilirlik ve yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeye elverişli bir hale getirir.
  4. Code can be tested easily: Encapsüle edilen kod, kolaylıkla teste tabii tutulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahcesehir University Computer Engineering Full Time Extrovert and Developer
Yazı oluşturuldu 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.