Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Method Overloading

Yazan: FURKAN BAYSAN

Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading) Nedir?

Bir sınıfın (class) kendi tanım aralığı içinde, aynı ismi taşıyan ancak farklı parametre türlerine veya adedine sahip birden fazla metodu barındırmasına olanak vermesidir.

Metotların İmzası (Method Signature) Nedir?

Metotların ismi ve parametre listesi (parameter list) olmak üzere iki farklı bileşeninin birleşiminden oluşan, metotların derleyici (compiler) tarafından derleme zamanında (compile-time) ayırt edilmesini sağlayan kavramdır.

Metot İmzası=Metot İsmi+Parametre Listesi


Metotların Aşırı Yüklenmesi ile ilgili Özellikler (Method Overloading Features)

  • Sınıfın (Class) tanım aralığında (scope) gerçekleştirilir.
  • Aşırı yüklenmek istenen metodun parametre listesi (parameter list) yani parametre türleri veya adedi farklı olmalıdır.
  • Derleme zamanı konseptidir. (Compile-time polymorphism)
  • Aşırı yüklenmek istenen metodun döndürdüğü değerin tipi (return type) aynı veya farklı olabilir.
  • İmzası (Signature) aynı iki eylemi aynı sınıfın sınırları içerisinde tanımlarsak derleme zamanı hatası (compile-time error) alırız.

Metotları Aşırı Yüklemenin Avantajları (Advantages of Method Overloading)

  • Kod temizliği sağlar. (Cleanliness of code)
  • Kodun okunulabilirliğini artırır. (Increases the readability of code)
  • Programcıya, farklı tipteki veriler  için benzer eylemi (metodu) çağırma esnekliği sunar. (Call similar method for different types of data)
  • İnşa metotlarına (Constructors) farklı sayılarda veriyi (attribute) parametre olarak vererek yeni nesneler üretmemize olanak sağlar.

Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading) Nerde ve Ne Zaman Kullanılmalıdır?

→  Aynı eylemi (metodu) parametre türlerini veya adedini değiştirerek farklı şekillerde kullanmak istediğimizde aşırı yüklemeliyiz. (overloading)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahcesehir University Computer Engineering Full Time Extrovert and Developer
Yazı oluşturuldu 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.