Java ile Nesne Yönelimli Programlama | Polymorphism (Çok Şekillilik)

Polymorphism (Çok Şekillilik) Nedir?

Polimorfizm, bir nesnenin birden fazla form alabilme yeteneğidir, başka bir deyişle farklı bir nesne gibi davranabilmesidir. En yaygın kullanımı, üst sınıf (baseclass-superclass) nesnesinin referansının (object referer-pointer) alt sınıf (subclass) nesnesini işaret (refer-point) etmesidir. (Superclass reference is used to refer to subclass object)

Polimorfik Yapılar Oluşturmanın Koşulları Nelerdir?

Farklı nesneler (objects) arasındaki -dır,-dir ilişkileri (IS-A relationship) ve overriding altyapısı ile mümkün kılınır.


→ Java’da temel anlamda iki farklı tipte polymorphism söz konusudur.

  • Runtime polymorphism (Dynamic polymorphism)
  • Compile-time polymorphism (Static polymorphism)

Compile- time (Derleme zamanı) polymorphism, method overloading (metotların aşırı yüklenmesi) veya operator overloading ile sağlanır.

Runtime (Çalışma zamanı) polymorphism, üst sınıfın (base class) kalıtım ilişkisi (inheritance relationship) ve overriding konsepti sayesinde, onu inherit eden alt sınıf (subclass) nesnelerini işaret (point-refer) edebilmesi,onlar gibi davranabilmesidir.

 

 

 

 

 

Bahcesehir University Computer Engineering Full Time Extrovert and Developer
Yazı oluşturuldu 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.