Nesne Yönelimli Programlama Felsefesi (Philosophy)

 

 

 

Yazan : Furkan BAYSAN

Nesne yönelimli programlama nedir? (What is the object-oriented programming)

Nesne yönelimli programlama(Object -oriented programming),nesneler ve o nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini baz alan bir programlama paradigmasıdır (modelidir), bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır ve bu yaklaşımın programlamaya entegre edilmesidir.

(Object oriented programming philosophy is an approach, a paradigm using for developing softwares and based on the objects and their relationships)

Nesne yönelimli modelleme nasıl yapılır? ( How can we achieve the object-oriented modelling)

Nesne yönelimli modelleme, nesnelerin  özellik (attribute) ve eylemlerine (activity) göre sınıflandırılması anlayışı esas alınarak gerçekleştirilir. Bu anlayış çerçevesinde, karşımıza nesne yönelimli programlamanın 2 temel kavramı çıkar.Bunlar, sınıf (class) ve nesnedir (object).

(The modelling system based on a categorization of objects with their attributes and activities)

 


Sınıf (Class) nedir? (What is the class)

Sınıf ,aynı özellik ve eylemleri taşıyan varlıkların (nesnelerin) ortak kümesini belirten tanımdır. Başka bir ifadeyle, nesnelerin özellik (attribute) ve eylemlerinin (activity) belirtildiği ,deklare edildiği, tanımlandığı yerdir.

(Class is a field to define of objects which has same attributes and activities)

Nesne (Object) nedir? (What is the object)

Nesne, ait olduğu sınıftaki özelliklerinin değerleri belli olan ve eylemleri sergileyiş şekli belli olan, biricik (unique) canlı bir  varlıktır. Bu noktada canlı ile kast edilen, nesnenin RAM’de yaşadığı, ona RAM’de yer ayrıldığıdır (memory allocation).

(Object is an entity which values of attributes are particular and the way of displaying activities are unique)

Nesnelerin  özellik (attribute) ve eylemleri (activity) ne anlama gelir? (What is the meaning of attribute and activity)

Özelliği, (attribute,property) şayet bir insan nesnesi üzerinden anlatacak olursak; ad, soyad, yaş, boy, kilo, e-mail adresi gibi onu ifade eden hususlardır. Yapısal programlama dillerinde karşılığı değişkenlerdir (variables).

(Attribute means features, properties of an object)

 

Eylem, (activity) yine bir insan nesnesini ele aldığımızda koşmak, yemek, uyumak, yürümek gibi sonuna -mek/-mak eki getirebildiğimiz fiillerdir. Yapısal programlama dillerinde karşılığı metodlar (methods) veya aynı anlamı taşıyan fonksiyonlardır (functions).

(Activity means actions object)


Şimdi, hem anlattıklarımı pekiştirmek adına hem de akılda kalıcılığı sağlaması açısından gerçek hayattan başka bir senaryoyu ele alalım ve sınıf, nesne, nesnelerin özellik ve eylemleri gibi soruları cevaplayalım.

Senaryo: (Scenario)

Otomobil ; markası, rengi ve modeli olan, gaza basınca  hızlanan, frene basınca yavaşlayan, direksiyonun döndüğü tarafa hareket eden ve birden fazla nesneyi (object) barındıran bir sınıflamayı tanımlar. Dolayısıyla, bu senaryoda otomobil bir sınıftır. Şayet, xx-xx-xxxx plakalı siyah bir Audi A4 otomobilinden bahsediyorsak , bu otomobil sınıfına ait bir nesnedir. Bunun nedeni, xx-xx-xxxx plakalı Audi A4 nesnesinin marka, renk ve model gibi özelliklerinin değerlerinin belli olması ve  100 km hıza kaç saniyede ulaştığının bilinmesidir.


Bu senaryoda  plaka ,otomobil nesnelerini benzersiz (unique) olarak tanımlayan özelliktir (attribute). Otomobil nesnelerinin diğer özellikleri; gaz pedalı, fren pedalı, motor, lastik, far, direksiyon, dikiz aynası şeklinde çoğaltılabildiği gibi eylemleri ise; hızlanma, yavaşlama, hareket etme şeklinde çoğaltılabilir.

 

Senaryo 2 :

İnsan , kimlik numarası, adı, soyadı ve doğum tarihi (yaşı) olan, yemek yediğinde kilo alabilen, yürüdüğünde veya koştuğunda kilo verebilen ve birden fazla nesneyi barındıran bir sınıflamayı tanımlar. Dolayısıyla bu senaryoda İnsan bir sınıftır. 

Şayet, kimlik numarası xxx-xxx-xxx-xx, adı “y” , soyadı “z” ve  yaşı t olan bir kişiden bahsediyorsak, bu insan sınıfına ait bir nesnedir. Bunun sebebikimlik numarası xxx-xxx-xxx-xx olan bu kişininad,soyad ve yaş özelliklerinin değerlerinin belli olması ve yemek yeme, yürüme ve koşma eylemlerini sergileyiş biçiminin de kendine has olmasıdır.


Bu senaryoda, kimlik numarası insan nesnelerini benzersiz olarak tanımlayan özelliktir. İnsan nesnelerinin diğer özellikleri, ad, soyad, yaş, boy, kilo şeklinde çoğaltılabileceği gibi ,eylemleri de yemek yeme, yürüme ve  koşma şeklinde çoğaltılabilir.

 


Scenario 2 :

Person , identifies  a classification which has several objects with identification number, first name, last name, age, height and weight features. Additionally, when these Person objects eats food, they can be gains weight or when they walks or runs they can be lose weight. Therefore, in this scenario Person means a class. 


If we mention about a Person which identification number is xxx-xxx-xxx-xx , first name is “y”, last name is “z”, and age is t, this Person is an object which is derived from Person class. The reason of this, the values of Person’s features (first name,last name, age, height, weight..) are particular and the way of displaying the activities are unique.


In this scenario, identification number is an attribute which uniquely identifies the Person objects. Other properties are, first name,last name, age, height and weight and the other activities are eating, walking and running.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahcesehir University Computer Engineering Full Time Extrovert and Developer
Yazı oluşturuldu 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.